Home

Værdigrundlag for Nordfyns Musikskole

Gensidig respekt

Vi omgås kolleger og brugere med åbenhed, ærlighed og troværdighed.

Vi udviser rettidig omhu.

Glæde

Motivation, kreativitet og æstetik er bærende værdier i løsningen af vores opgave.

Vi værdsætter trivsel.

 

Udvikling

Vi udfordrer hinanden og stiller vores viden og erfaring til rådighed.

Vi sætter nye mål og forfølger dem.

Nærvær

Vi møder brugerne der, hvor de er.

Vi er til stede og udviser empati.

 

 

Fællesskab

Vi mærker, at vi hører til.

Vi giver hinanden, eleverne og forældrene glæden ved fælles oplevelser.

Vi løfter i flok.