Home

UMV – Undervisnings miljø vurdering

Se undersøgelsens resultater her:      UMV 2021  

Undervisningsmiljøvurderingen for 2021

Eleverne og studerende på en skole og uddannelsesinstitutioner har ret til et godt undervisningsmiljø, som skal fremme deres muligheder og læring. Det fremgår af ”Lov om undervisningsmiljø” fra 2001.

Det er lederen af uddannelsesinstitutionen, der er ansvarlig for undervisningsmiljøet, mens elever og studerende har pligt til at samarbejde og bidrage til et godt undervisningsmiljø.

Der skal på den enkelte uddannelsesinstitution udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering (UMV), som vedrører både de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold og det psykiske og æstetiske miljø på skolen.