Home

Nordfyns Musikskoles støtteforening

Støtteforeningen er en vigtig del af musikskolen.

Støtteforeningen rejser økonomiske midler ved café-virksomhed ved musikskolens koncerter. Midlerne bruges til at yde økonomisk støtte til elevernes deltagelse i musikalske sammenhænge (stævner, kurser, rejser m.m.).

Ønsker du som elev at deltage i et kursus eller andet kan du få en ansøgningsblanket fås gennem musikskolen.

Støtteforeningen modtager faste, årlige bidrag fra foreningens medlemmer. Kontingentet er 100 kr. Medlemskabet gælder hele familien (samme bopæl).

Medlemskontingentet indbetales på vores konto i Nordfyns Bank:  6862 – 0001067278.  Husk at anføre navn og adresse

Kontakt til Støtteforeningen sker til foreningens sekretær Carton Sønder Email

Støtteforeningens bestyrelse:

Formand: Morten Aarup-Kristensen

Næstformand/Kasserer: Anne Mette Ploug

Bestyrelsesmedlemmer:  Jette Ramsing

Lærerrepræsentant: Anne Lene Hagedorn / Andreas Lundsfryd

Revisor: Uffe Jensen

Sekretær: Souschef i musikskolen Carton Sønder