Home

Priser og regler for Nordfyns Musikskole

PRISER  2021

Årlig deltagerbetaling (priser pr. 1.1.2021)

Soloundervisning: 15 min. pr. uge:……………. 11 rater á 250,- kr.

Soloundervisning: 25 min. pr. uge:…………… 11 rater á 420,- kr.

Soloundervisning: 40 min. pr. uge:………. 11 rater á 660,- kr.

Soloundervisning: 50 min. pr. uge:………..  11 rater á 620,- kr.  (incl.rabat)

Holdundervisning:……………………………….   11 rater á 250,- kr.

Musik-Karrusel:……………………………………    10 rater á 250,- kr.

Vær opmærksom på at musikskolen igen kan tilbyde:

søskende- og flerfags-rabat

               på  25%

(der tages forbehold for prisfremskrivning pr. 1.1.2022)

line-green

Om hold og sammenspil

Har du tilmeldt dig soloundervisning, skal du ikke betale for holdundervisning – således er der ingen betaling for  ex.  ”Hold”( band og sammenspil),                                   ” Performance Lab”  og  ”Hørelære”.

line-green

Indmeldelsesgebyr

100 kr. Dækker bl.a. afgift til copydan.

Betalingen pålægges 1. rate.

line-green

Undervisningsmaterialer

Betales af eleven.

line-green

Instrumentleje

530 kr. pr. halvår (gratis for elever til og med 4. kl)

Betalingen pålægges 1. + 6. rate.

line-green

Nordfyns Musikforening

Nordfyns Musikforening arrangerer koncerter med nationale og internationale kendte kunstnere, følg med på hjemmesiden og se bla. omtale af den næste koncert:                                    Musikforeningens hjemmeside.

Musikforeningen kan kontaktes på mail:      csn@nordfynskommune.dk

eller telefonisk til booker og sekretær:    Carton Sønder tlf. 29160867

line-green

NORDFYNS MUSIKSKOLES SÆSON

Sæsonen går fra d. 1.8. – 31.7. Soloelever modtager minimum 38 undervisningslektioner á 25 minutter. Sammenspilshold modtager undervisning i 33 uger. Ferier og fridage følger folkeskolens ferieplan.

line-green

AFLYSNING AF UNDERVISNING

Undervisningen kan aflyses 2 gange pr. undervisningsår fra musikskolens side – regnet fra de 38 undervisningsgange – uden refusion af deltagerbetaling. Derefter tilbagebetales 1 måneds deltagerbetaling pr. påbegyndt 4 aflysninger.

line-green

ELEVFRAVÆR

I tilfælde af en elevs sygdom eller anden fraværsårsag, har eleven ikke krav på at få den forsømte undervisning erstattet eller deltagerbetaling refunderet.

line-green

AFBUD

Afbud til undervisningen meddeles musiklæreren eller Musikskolens kontor.

INDMELDELSE

Indmeldelse sker via elektronisk på denne hjemmeside via Tilmelding eller Elev-login.

Musikskolen kontakter dig hvis/ når, der er en plads ledig.

line-green

UDMELDELSE

Førsteårs-elever har en prøvetid på 5 måneder (man binder sig for alle 5 måneder), og såfremt der ikke inden udløbet af de 5 måneders prøvetid foreligger en skriftlig udmeldelse, er tilmeldingen bindende for resten af sæsonen. Elever der har gået mere end et år binder sig ved tilmelding for hele sæsonen. Man kan dog løses fra bindingen, hvis en anden elev kan overtage pladsen.

line-green

MANGLENDE BETALING

I tilfælde af manglende betaling kan beløbene inddrives ved udlæg jf. lov nr. 36 af 29. marts 1873 § 1, stk. 3 om udpantning, som findes ved >>Bekendtgørelse af 18. november 1986 om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom eller forlig<<.

line-green

LAD DE SMITSOMME SYGDOMME BLIVE HJEMME

Fra musikskolens side vil vi gerne opfordre til, at syge elever holder sig hjemme under dynen og ikke kommer til musikundervisning og smitter de andre elever – og vores lærere! En lærersygemelding medfører aflysning af musikundervisning og går dermed ud over mange elever. Det er træls, at være syg, og gå glip af undervisning, men hvis vi sammen kan hjælpes ad med at begrænse de smitsomme sygdomme, vil det være en fordel for os alle.