Home

Bestyrelsen i Nordfyns Musikskole

Bestyrelsen består af:

3 personer valgt af og blandt musikskolens forældre:

 

 

2 personer valgt af og blandt kommunens politikere:

 

Dorte Schmidt

Kenneth Clasen

 

1 person valgt af og blandt musikskolens lærere:

 

JS jpg (120 x 161)

John Syberg

1 person valgt af og blandt musikskolens kontaktlærere:

 

karin rochler (145 x 145)

Karin Rochler

 

Musikskolens ledelse deltager i møderne som sekretærer for bestyrelsen:

Lars Konrad Mortensen
Musikskoleleder
Tlf: 64828420

Carton Sønder
Souschef
Tlf: 64828420