Home

Information fra Nordfyns Musikskole

Nordfyns Musikskole tager Corona-ansvar.

Ingen kommentarer Nyheder Pressen skrev

Til Elever og Forældre i Nordfyns Musikskole                              Søndersø, d.11. marts 2020

Nordfyns Musikskole tager Corona-ansvar.                     

Den bedste omsorg er omtanke! Derfor lukker Nordfyns Musikskole ned.

Alle danske myndigheder har en ekstra opgave i at passe på de svageste og ældste i vores samfund i en tid, hvor en del danskere kan være smittet med Coronavirus.

Nordfyns Musikskole tager samfundsmæssigt medansvar for at reducere Coronavirussens spredning. Derfor henstiller Nordfyns Kommune til, at alle aflyser planlagt deltagelse i arrangementer, kurser og netværk i Danmark, såvel som i udlandet.

Denne opgave påtager Nordfyns Musikskole sig selvfølgelig også. Nordfyns Musikskole arbejder bredt på tværs af mange institutioner og netværk med børn og unge. Efter nøje overvejelse har Nordfyns Musikskole truffet beslutningen om, at lukke alle aktiviteter ned til og med udgangen af marts måned. Denne beslutning er truffet i samråd med Skole og Dagtilbudschef Gitte Høj Nielsen.

Det betyder, at:

  • al soloundervisning, holdundervisning og sammenspil og Den Fynske Talentskole aflyses
  • vi undgår besøg på skoler, daginstitutioner, plejecentre mv.
  • alle arrangementer vil blive aflyst, foreløbigt marts måned ud.
  • vi aflyser alle møde-, uddannelses- og kursusaktiviteter.

Ovenstående kan betyde at Nordfyns Musikskole ikke kan leve op til sin forpligtigelse om antal undervisningsgange.

I henhold til Musikskolens regler for betaling, er reglerne som følgende:

Undervisningen kan aflyses 2 gange pr. undervisningsår fra musikskolens side – regnet fra de 38 undervisningsgange – uden refusion af deltagerbetaling. Derefter tilbagebetales 1 måneds deltagerbetaling pr. påbegyndt 4 aflysninger. (Kilde: Musikskolens vedtægter)

De fleste ugedage har på et skoleår 40 til 41 dage – derfor er der også mulighed for at Musikskolen kan aflyse helt op til 5 undervisningsgange inden grænsen for minimum 36 undervisningsgange er nået, og der skal ske en tilbagebetaling af opkrævet betaling. Derfor vil der nu ske en gennemgang af alle eleverne og blive regnet på om hvorvidt vi fortsat kan indfri vores forventninger til minimumkravet om undervisning. Viser det sig ikke at være tilfældet, vil der automatisk ske en tilbagebetaling af evt. for meget opkrævet betaling til Musikskolen.

Kontakt til Nordfyns Musikskole kan ske selvfølgelig altid ske på følgende tlf. 6482 8420 eller på mail: musikskolen@nordfynskommune.dk.

Lærergruppen vil forsøge at skabe kontakt til alle instrumentalelever med henblik på et øveforløb i den tid de ikke ses.

Vi vil i løbet af marts måned informere om, hvad status er og hvad det med tiden vil bringe.

Nordfyns Musikskole håber på stor forståelse for ovenstående beslutning.

Med venlig hilsen
Lars K. Mortensen
Musikskoleleder