Home

Musik til de mindste

Musik i forældregrupper

Musik til de mindste er et tilbud fra Nordfyns Musikskole til forældre-/mødregrupper, der ønsker at støtte barnet i at udvikle sig musikalsk og motorisk. Undervisningen kan foregå i eget hjem og ledes af en dygtig konservatorie- uddannet underviser.

I lærer sjove lege og sange, der styrker og udvikler barnet både musikalsk og motorisk.

Babyrytmik er musik og bevægelse på det lille barns betingelser. Der er masser af sang, rytme, sproglege, bevægelseslege og lege med småredskaber, som understøtter og styrker barnets naturlige udvikling i en ramme af musikalsk samvær i en tryg, sjov og varm atmosfære.

 

Prisen er 460,-kr. pr. barn for 8 gange

Hold oprettes når der er mindst 4 børn

 

For yderligere oplysninger: Kontakt Karin Rochler – tlf. 61285162 – mail: krochl@nordfynskommune.dk