Home

Musikundervisning – Nordfyns Musikskole

Tilbud om musikundervisning og musikaktiviteter

boern0-5-aar

Børn fra 0 til 5 år: Musikskolen tilbyder musikundervisning i henholdsvis dagpleje-legestuerne og børnehaverne. Der tilbydes forældre/barn-rytmik om eftermiddagen for de 0-5 årige. Børnene kan desuden starte på violin i 4-årsalderen.

boern-skolealder

Børn i skolealderen: Musikskolen tilbyder Musikkarrusel for de 6 – 9 årige.

Derudover kan alle benytte de tilbud om instrumentalundervisning, som musikskolen har. Der er mulighed for både soloundervisning, holdundervisning, hørelære og deltagelse i sammenspil med flere instrumentgrupper.

Instrumentalundervisningen

Instrumentalundervisning sker primært som soloundervisning med 25 minutters undervisning om ugen.

Derudover kan Musikskolen tilbyde holdundervisning, hvor 2 elever undervises samlet i 30 minutter eller 3 elever i 45 minutter.

Læs mere om instrumentalundervisning.

borgere-16-25-aar

Borgere mellem 16 og 25 år:
Musikskolen tilbyder en lang række instrumentalfag, som alle kan deltage i.

Desuden er der mulighed for at spille i orkester, deltage i hørelære, Performance Lab, Rock i kælderen samt optræde på Musik-Café-scenen.

 Undervisningen foregår

hovedsageligt i Søndersø (Søndersøskolen), Otterup (Sletten Skole), Bogense (Bogense Skole) og Morud (Havrehedskolen).