Home

Koncertformål

Koncertformål

Mål:

Koncertoptræden giver et konkret mål at øve hen mod, hvor eleven lærer vigtigheden af at være struktureret og velforberedt. Koncert kan sidestilles med ”at spille kamp” indenfor sportens verden. Det er en naturlig forlængelse af undervisningen og styrker det sociale fællesskab.

Motivation:

Det kan være inspirerende for eleven at høre andre, der er niveauer over, og som han/hun kan identificere sig med. Niveauer under kan også være inspirerende, da eleven derved kan høre egen fremgang.                                                                                                                                         

Deltagelse i koncerter og sammenspil giver genrekendskab og motiverer til fortsat udvikling på eget instrument eller egen sangstemme.

Personlig udvikling/selvtillid:

Eleven tilegner sig færdigheden at kunne præstere og agere under pres, hvilket er kompetencer, som kan bruges i andre sammenhænge (f.eks. eksamener og fremlæggelser).                                     

Præstationen ved koncertoptræden giver eleven noget at være stolt af, og det er en måde at overvinde sceneskræk. Det giver samtidig mulighed for at arbejde med, hvordan man optræder, håndterer sine fejl og stiller sig op foran et publikum med selvsikkerhed.

Fællesskab:

Koncertoptræden giver eleven mulighed for at være en del af noget større og indgå i et fællesskab, som gavner deres personlige udvikling. De lærer de andre elever at kende; hvilket skaber et større tilhørsforhold og styrker sammenholdet omkring musikken. De lærer at agere socialt i en ramme som f.eks. at spille i orkester.

Lære at lytte:

Ikke alle børn oplever levende musik. Ved aktiv deltagelse i koncerter, lærer eleven, guidet af læreren, også at være den lyttende, når andre skal spille.   

Anerkendelse:

Trods en travl hverdag viser familien, at de bakker op og prioriterer at høre barnets optræden. Det skaber nogle fælles minder og en mulighed for at opleve progressionen i undervisningen. Det giver familien mulighed for at være en del af barnets fritidsliv og opleve barnet i en helt anden kontekst.